IQ Option a daně, zdaněné výdělků z binárních opcí

Peníze vydělané pomocí binárních opcí se musí každoročně zdanit, stejně jako každé příjmy. Ať už obchodujete u tuzemské nebo zahraniční brokerské společnosti, zisky musíte vždy zdanit. Pokud si daňové přiznání vypracováváte sami, musíte jej podat nejpozději do konce března. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, bývá tato lhůta o několik měsíců delší.

Výdělky z obchodování binárních opcí podléhají dani z příjmů. Daň se odvádí z realizovaného zisku, kterého dosáhnete za dané účetní období, tedy za jeden kalendářní rok. Zisky z obchodování binárních opcí spadají podle paragrafu § 10 Zákona o daních z příjmů do kategorie „Ostatní příjmy“, takže se daní sazbou 15%.

Přiznání k dani z příjmů lze odeslat i elektronicky
Přiznání k dani z příjmů lze odeslat i elektronicky

Co všechno zdanit?

Danění zisků z online obchodování je poměrně komplikované. Pro obchodování forexu, CFD kontraktů nebo binárních opcí totiž neexistuje jednotný návod na správné zdanění.  Proto se vám můžete stát, že různé finanční úřady budou ke způsobu danění zisků z binárních opcí přistupovat odlišně.

Někteří obchodníci zastávají názor, že danit by se měly pouze peníze, které si vyberete, tj. převedete z obchodního účtu na bankovní účet. Tato metoda ovšem není správná a to nejen proto, že se dá lehce zneužít. Peníze vložené na obchodní účet nemůžete považovat za výdaje a vybrané peníze za zisky. Peníze uložené na obchodním účtu jsou totiž pořád vaše, nikoliv brokera, a můžete si je kdykoliv vybrat zpět, stejně jako peníze uložené na bankovním účtu.

Častější metodou je odvod daní ze všech dosažených zisků. Podle této metody by měl každý obchodník zdanit všechny vydělané peníze. I ty, které si nepřevedete na bankovní účet. V rámci binárního obchodování můžete ztráty z neúspěšných transakcí samozřejmě odečíst od dosaženého zisku. Proti ziskům z obchodování s binárními opcemi můžete uplatnit ale pouze ty ztráty, které jsou taktéž z obchodování s binárními opcemi. Pokud byste kromě binárních opcí obchodovali ještě forex nebo CFD, museli byste danit každou kategorii zvlášť.

Jak správně výdělky od IQ Option zdanit?

Základ daně určíte pomocí zisků a ztrát ze všech realizovaných transakcí, kterých za daný kalendářní rok dosáhnete. Základ daně můžete snížit o výdaje, které jste prokazatelně vynaložili na dosažení zisků při obchodování. Do této kategorie spadají například poplatky za zrealizování transakce, které si někteří brokeři účtují. IQ Option si žádné takové poplatky ale neúčtuje.

Zisky a ztráty z nerealizovaných transakcí, tj. z otevřených obchodních pozic, se do daně nezapočítávají. Pokud byste například obchodovali s dlouhodobými opcemi, může se stát, že některé transakce budou exspirovat až po podání daňového přiznání. Jelikož se jedná o otevřené investice, nemusíte průběžné zisky danit. Transakci zahrnete do výpočtu daně až po její exspiraci, tedy následující kalendářní rok. U IQ Option je nejdelší exspirace jeden měsíc, takže taková situace nastat nemůže.

Na co si dát pozor?

Povinnost odvodu daně vzniká pouze tehdy, pokud jste za daný kalendářní rok v zisku. Pokud ztráty z neúspěšných transakcí převyšují vaše zisky, žádné daně platit nebudete. I v takovém případě byste ale měli do daňového přiznání aktivity na finančním trhu uvést.

K obchodování binárních opcí nepotřebujete živnostenský list. Způsob danění se ale může lišit pro fyzické a právnické osoby. IQ Option neumožňuje obchodovat v CZK, takže se nevyhnete převodu z obchodní měny (např. USD) na tuzemskou měnu (CZK). Při přepočtu musíte použít oficiální kurz, který vyhlásí ČNB (jednotné kurzy měn jsou dostupné na webu Finanční správy).

Jednotné kurzy měn jsou dostupné na webu Financnisprava.cz
Jednotné kurzy měn jsou dostupné na webu Financnisprava.cz

Napsat komentář